Het onderwijs

OBS De Verhalentuin karakteriseert zichzelf als een warme, toegankelijke en gestructureerde organisatie waarin geborgenheid en aandacht voor elk kind centraal staat. Er heerst een prettig schoolklimaat. De kracht van onze kleinschaligheid is dat alle kinderen zich gezien voelen. Een voorwaarde voor een leven vol zelfvertrouwen!

M.b.t. het aanbod en de begeleiding sluiten medewerkers zo goed als mogelijk aan bij de ontwikkeling van elk kind. Daarnaast is er nadrukkelijk ook aandacht voor het leren van en met elkaar. Het systeem van OBS De Verhalentuin vormt een evenwicht tussen individuele behoeften en de meerwaarde van samen leren. Het is de opdracht van iedere basisschool om optimale resultaten te genereren. Deze resultaten bestrijken een breed ontwikkelingsgebied, waarbij de basisvakken (taal, lezen, rekenen en burgerschap) als essentieel worden gezien. Medewerkers van OBS De Verhalentuin werken bewust, systematisch en cyclisch aan het streven naar deze maximale opbrengsten. 
De samenleving verandert voortdurend en in een hoog tempo: technologische ontwikkelingen en met ontwikkelingen betrekking tot maatschappelijke dilemma’s, waardoor er een aanhoudend beroep gedaan op het onderwijs. Het aanbod van OBS De Verhalentuin past bij die hedendaagse uitdagingen. Actuele methodes, digiborden en devices behoren tot de vanzelfsprekende middelen. 

Onze school biedt de jonge kinderen ruimte in een uitdagende leeromgeving. Dit gebeurt vooral thematisch. In groep 1 staat ‘spelend leren’ centraal. Er wordt veel tijd besteed aan o.a. sociaal- emotionele, expressieve en motorische ontwikkeling, zelfstandigheid, maar vooral ook aan taalverwerving. In de loop van groep 2 ontstaat een natuurlijke belangstelling voor alles wat met leren lezen te maken heeft. De oefeningen in het onderscheiden, herkennen, onthouden en combineren van informatie zijn belangrijk voor een goede start van het lees-, taal- en rekenonderwijs. Voor de overgang van groep 2 naar groep 3 kijken we of de leerling in zijn persoonlijke ontwikkeling hieraan toe is. Zo is het bijvoorbeeld van belang dat de vaardigheden om te kunnen gaan lezen, schrijven en rekenen, eigen gemaakt zijn.

Ook het onderwijs aan de leerlingen van groep 3 t/m 8 is gericht op de totale ontwikkeling. De leerlingen van groep 3 t/m 8 zijn op onze school verdeeld over twee basisgroepen. Een basisgroep bestaat uit leerlingen van drie leerjaren (3-4-5 en 6-7-8). Leerkrachten verzorgen het onderwijs aan de leerlingen waarbij afhankelijk van de activiteiten onderwijsgroepen gevormd worden. Zo krijgen leerlingen bijvoorbeeld tijde van de basisvakken onderwijs in combinatiegroepen van twee leerjaren (3-4, 5-6 en 7-8) en kunnen leerlingen van drie leerjaren bij bewegingsonderwijs en expressie gecombineerd worden.
Wanneer leerlingen meer tijd nodig hebben, wordt voor hen meer uitleg verzorgd. Daarnaast worden leerlingen die zelf vooruit kunnen in hun leerproces begeleid. Dat geldt ook voor leerlingen die meer verdiept/verbreed aanbod aan kunnen. De leerkrachten worden hierbij ondersteund door onderwijsassistenten. 

OBS De Verhalentuin is een brede school is. Het onderwijs wordt gecombineerd met andere voorzieningen zoals peuteraanbod, voor- en naschoolse opvang, de Bibliotheek op school (dBos) en meer. De kracht van onze brede school is dat er op deze manier ingespeeld wordt op behoeftes van ouders en van de omgeving.