Opvang

OBS De Verhalentuin werkt nauw samen met kinderopvangorganisatie Hoera kindercentra. Hoera heeft een eigen lokaal in het schoolgebouw. Er is sprake van het volgende aanbod:

Peuterprogramma
Op maandag en woensdag van 8.30u tot 12.30 uur worden peuters middels het peuterprogramma gestimuleerd en begeleid in hun algemene ontwikkeling. Zo is er aandacht voor de zelfredzaamheid, spelgedrag, motoriek, de sociaal- emotionele ontwikkeling en de spraak-/taalontwikkeling. Er worden materialen en activiteiten aangeboden die passen bij de leeftijd en het ontwikkelingsniveau van het kind. Om de overgang naar groep 1 zo soepel mogelijk verlopen wordt er met de peuters af en toe een bezoekje gebracht aan of een activiteit ondernomen met de leerlingen van groep 1-2 en hun leerkracht(en).
Klik hier voor de flyer van het peuterprogramma!

Buitenschoolse opvang
Op maandag, dinsdag en donderdag verzorgt een pedagogisch medewerker van Hoera voorschoolse opvang (7.00u 8.30u) en naschoolse opvang (14.30u - 18.00u). Daarnaast is er vakantieopvang mogelijk op schoolvrije dagen. De buitenschoolse opvang is gezellig en huiselijk. Kinderen hebben er hun speelkameraadjes en een eigen plekje. Er wordt een gevarieerd activiteitenprogramma aangeboden, denk hierbij aan knutsel-, spel- en bakactiviteiten.

Wilt u een kijkje komen nemen of meer informatie ontvangen, dan bent u van harte welkom om bij Hoera binnen te lopen of contact op te nemen met het servicepunt via 077-3589797 of info@hoerakindercentra.nl.