Openbaar onderwijs

OBS De Verhalentuin is een openbare basisschool. Gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting zijn de kernwaarden van het openbaar onderwijs. Zij bieden richting bij het maken van keuzes m.b.t. ons onderwijs, samenwerking en hoe we met elkaar omgaan. 

Gelijkwaardigheid
Op de openbare school is iedereen welkom. Hoeveel we ook van elkaar verschillen, iedereen heeft recht op een gelijke behandeling, een gelijke stem en gelijke kansen. Iedereen is evenveel waard. 

Vrijheid 
Op de openbare school kun je jezelf zijn en je eigen stem laten horen. Je leert zelfstandig en kritisch te denken. Je neemt verantwoordelijkheid en houdt rekening met de vrijheid van de ander.

Ontmoeting
Op de openbare school leren we van elkaars verschillen. We zijn nieuwsgierig naar het verhaal van de ander. We dragen zorg voor elkaar en voor onze omgeving. Op school ontmoet je de wereld. 

De drie kernwaarden worden verbonden door de slogan van het openbaar onderwijs ‘openbare scholen - waar verhalen samenkomen’. Op de openbare school, dus ook op onze school, is iedereen welkom en de school kan daarom worden gezien als een belangrijke ontmoetingsplaats in onze samenleving. Het is de plek waar je nieuwe verhalen leert kennen en jouw eigen verhaal verder ontwikkelt, in relatie met anderen. ‘Verhalen’ moet daarbij breed geïnterpreteerd worden: verhalen van jezelf en van klasgenoten, maar ook verhalen uit boeken, verhalen van leraren, verhalen van ouders/verzorgers, verhalen van mensen uit de buurt, het verhaal van het museum dat je met school bezoekt of verhalen uit het wereldnieuws. Door nieuwe verhalen te leren kennen - die soms misschien ‘schuren’ met jouw eigen verhaal – kun je je eigen verhaal aanscherpen, verrijken of bijstellen. Tevens ontstaan er dagelijks tal van nieuwe verhalen. Vanuit gelijkwaardigheid en vanuit vrijheid, ontmoet je al die nieuwe verhalen en ontmoet je ‘de ander’. De drie kernwaarden liggen dus als ‘wortels’ onder de slogan ‘openbare scholen - waar verhalen samenkomen’.

Meer informatie over openbaar onderwijs vindt u op http://openbaaronderwijs.nu.