Ouderbetrokkenheid

Educatief partnerschap vinden we erg belangrijk op onze basisschool. We willen mét de ouders het beste uit hun kind(eren) halen. Een goede samenwerking tussen school en ouders leidt tot betere schoolprestaties en welbevinden van het kind. School en ouders zijn ons inziens partners in opvoeding en onderwijs. Onze deuren staan daarom (letterlijk) open. Ouders zijn elke dag van harte welkom om bij het brengen of halen even mee naar binnen te lopen en in de klas een kijkje te nemen.

Ouders kunnen op onze school actief meewerken. Uiteraard kunnen ouders zelf bepalen op welke manier ze betrokken willen zijn bij onze school. Behalve een lidmaatschap van medezeggenschapsraad of ouderraad, kan men ondersteunde werkzaamheden verrichten zoals helpen bij activiteiten/vieringen waarbij ouderhulp gewenst is.

In de schoolgids leest u meer over onze samenwerking met ouders en hoe wij ouders zo goed mogelijk proberen te informeren over het reilen en zeilen op school en de ontwikkeling van hun kind(eren). Tevredenheid van ouders vinden wij van groot belang. In het laatste tevredenheidsonderzoek (april 2024) gaven ouders OBS De Verhalentuin een 9,1. Daar zijn wij natuurlijk erg trots op!