Onze missie en visie

De mooie slogan en kernwaardes van het openbaar onderwijs zijn inspiratie geweest voor het komen tot de naam en de missie van onze school.

Op OBS De Verhalentuin

is er aandacht voor ieders verhaal en mag dat verhaal er zijn. Jouw verhaal over je geloof, nationaliteit, cultuur, achtergrond, belevingen, voorkeuren, hoop en verdriet, vaardigheden en kwaliteiten, fantasieën en dromen;

word je geïnspireerd, gestimuleerd en uitgedaagd om jouw verhaal te verdiepen en te verbreden;

mag jouw verhaal verder groeien en bloeien;

leer je nieuwsgierig zijn naar het verhaal van de ander en de wereld om je heen;

leer je luisteren naar en om te gaan met alle verhalen en vreedzaam samen te zijn: samenleren en samenleven;

ben je vrij in jouw verhaal;

is elk verhaal gelijkwaardig;

ontmoeten alle verhalen en hun democratische waarden elkaar in al hun diversiteit, 

want dat verrijkt, verbreedt, verdiept en inspireert

en maken we samen meer verhalen! Over onze visie kunt u meer lezen in de schoolgids. Neem gerust een kijkje!